jueves, 7 de noviembre de 2019

Enfortiment de l’Economia Social i Solidària Catalana a través de les monedes complementàries


  Ens ha arribat aquesta nota de premsa que compartim:
En el marc d’un projecte “Singulars” promogut per la Generalitat de Catalunya i amb el finançament del Ministerio de Trabajo, CooDin, sccl, cooperativa dedicada a la dinamització i gestió de l’estructura comercial de zones urbanes i desenvolupament local (foment de l’associacionisme, urbanisme comercial, normatives i interlocució amb les administracions, màrqueting per el desenvolupament comercial i local, gestió econòmica i finançament) ha elaborat durant aquest any un treball d’investigació i anàlisi del teixit monetari català, en agrupació amb l’Associació Novact, impulsora de la moneda ciutadana REC a Barcelona (moneda que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar-la a la ciutat).
El projecte està dividit en dues línies d’acció:
  • Realitzar una recerca sobre la realitat de les monedes complementàries, socials i locals; sobre les necessitats d’un sistema de finançament cooperatiu a Catalunya i, sobre la seva possible relació o integració en el marc d’enfortir l’economia social i solidària catalana.
  • Consolidar i estudiar com estendre a altres barris de Barcelona el funcionament del REC. Això implica la creació d’una cooperativa dirigida a implementar i gestionar el REC de manera que afavoreixi la intercooperació entre les organitzacions de l’economia social i solidària afins al projecte, i alhora posar a punt noves especificacions que permetin interoperar entre empreses per web, facilitar la venda online i ser la base d’una banca online.
La recerca sobre el teixit monetari català va concloure amb una Jornada de Reflexió a Manresa el passat dia 10 d’octubre, on representants de 10 de les 11 monedes existents a Catalunya van debatre sobre el futur del teixit monetari i les necessitats de cadascuna de les monedes per poder participar de l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària.
L’informe final recull algunes de les qüestions més candents on incidir per assegurar el futur d’aquests sistemes de pagament complementaris, temes que denoten sobretot una fort manca d’informació i d’aquesta cultura financera:
  • Només el 6% de les entitats d’Economia Social catalanes se’n financen a través de la banca ètica.
  • El 45% de les entitats d’Economia Social i Solidària catalanes desconeixen l’existència de monedes complementàries.
  • Només el 12% de les entitats enquestades han fet ús algun cop de moneda complementària.
  • N’hi ha una important manca de finançament de les monedes pròpiament més alternatives per poder-se consolidar als respectius territoris.
  • Existeix la necessitat de vincular estretament moneda i teixit social per part d’aquelles que sorgeixen de l’impuls municipal.
Essencial també el treball en xarxa de les diferents experiències, per poder col·laborar i establir tant vincles com know-how. En aquest sentit, la Jornada de Reflexió va servir per engegar el compromís de repetir una trobada anual entre monedes complementàries catalanes.
L’informe que veu ara la llum també va ser presentat el 19 d’octubre a Zafra, en el marc del “VIII Encuentro Estatal de monedas locales, sociales y complementarias”, amb una gran rebuda per part dels assistents.
L’informe. De l’estat de les monedes complementàries a Catalunya és de pública distribució i el trobareu a la web: monedacomplementaria.com
-Coodin, SCCL