domingo, 6 de julio de 2014

Punts a tractar en l'Assemblea el pròxim DIVENDRES 11 de JULIOL a les 8 de la VESPRA, a la CSA LA MISTELERA

  • L'aprovació de les normes d'ús del CES. 
  • La formació de les comissions de treball.
  • L'organització del 1er Mercat de Intercanvi.


Per si algú creu que hi ha algun altre tema important que caldria tractar, hem creat un fòrum en el CES perquè poseu els vostres suggeriments.Entrar primer en el CES amb el vostre usuari i contrasenya i després fer clic en aquest enllaç: 

 * * * * * 

  • Aprobación de las normas de uso del CES. 
  • Formación de las comisiones de trabajo.
  • Organización del 1er Mercado de Intercambio.

Por si alguien cree que hay algún otro tema importante que habría que tratar, hemos creado un foro en el CES para que pongáis vuestras sugerencias.
Entrar primero en el CES con vuestro usuario y contraseña y luego hacer clic en este enlace: