jueves, 30 de octubre de 2014

II Assemblea General EXMA: Orba, dissabte 15 de Novembre


Es convoca Assemblea General el dissabte 15 de novembre a Orba, (Parc municipal, zona esportiva "Pizzeria") a les 16'30h.

Aquest mateix dia al matí tindrà lloc al Mercat de la Terra a Orba, algunes hem decidit aprofitar el dia i menjar juntes en el mateix parc. Portarem cadascuna nostre menjar per compartir entre les que fem l'avançada. (Recomanem portar estoreta per seure en cercle a terra)
Des de les comissions de Mercats, administració i dinamització exposarem alguns punts per informar i debatre. 
Tindrem el correu obert fins al 5 de novembre perquè puguem afegir mes assumptes d'interès. 
Som a dia d'avui, 88 usuaris EXMA

Ordre del dia: 
-Normes de funcionament. Text a incloure: 
Notificar que hi ha un límit d'un mes, des de la data de l'intercanvi, per introduir la transacció en el CES, per evitar càrrecs tardans inesperats. Així mateix avisar que hi ha un termini d'un mes per realitzar modificacions o cancel·lar una transacció. 
Cal comentar que, com a administradors del bon funcionament de la EXMA, si alguna transacció amb una altra xarxa no inspira confiança es podria cancel·lar, avisant a l'usuari de la nostra xarxa. 

-Decidir si permetre el canvi d'euros a ecos i viceversa puntualment en els mercats de la EXMA. 
-Benvinguda A la EXMA al Centre Social Autogestionat La Mistelera i Educaresamar. 
- Trobada ecoxarxes veïnes el proper 13D. Relacions amb l'exterior i       altres monedes socials.
- II Mercat d'intercanvi.
-Ruegos I preguntes.


Se convoca Asamblea General el sábado 15 de Noviembre en Orba, (Parque municipal, zona deportiva "Pizzeria") a las 16'30h.

Ese mismo día por la manana tendrá lugar el Mercat de la Terra en Orba, algunos hemos decidido aprovechar el dia y comer juntos en el mismo parque. Llevaremos cada una nuestra comida para compartir entre las que hacen la avanzada. (Os recomendamos traer algo para sentarse en el suelo).
Desde las comisiones de Mercados, Administración y Dinamización expondremos algunos puntos para informar y debatir.
Tendremos el correo abierto hasta el 5 de noviembre para que se puedan agregar asuntos de interes.
Somos a dia de hoy 88 usuarias EXMA

Orden del Día:
-Normas de funcionamiento. Texto a incluir
Notificar que existe un tope de un mes, desde la fecha del intercambio, para introducir la transacción en el CES, para evitar cargos tardíos inesperados. Asimismo avisar de que hay un plazo de un mes para realizar modificaciones o cancelar una transacción. 
Comentar que, como administradores del buen funcionamiento de la EXMA, si alguna transacción con otra red no inspira confianza se podria cancelar, avisando al usuario de nuestra red.

-Decidir si permitir el cambio de euros a ecos y viceversa puntualmente en los mercados de la EXMA.
- Encuentro de ecoxarxes vecinas el día 13D. Relaciones con el exterior i otras monedas sociales.
- II Mercado de intercambio.
-Bienvenida en la EXMA al Centre Social Autogestionat La Mistelera y Educaresamar.
-Ruegos y preguntas.