viernes, 8 de mayo de 2015

Punts d'Intercanvi


Aquest és el cartell que hem preparat per imprimir-lo i col·locar-lo en locals i llocs per mostrar la possibilitat d'utilitzar allà Ecos a l'hora d'adquirir productes o serveis.

Pensem que pot ajudar a dinamitzar els intercanvis. També és una manera de cridar l'atenció de la gent en general sobre aquesta altra economia possible.

De moment tenim impresos i plastificats 15, que estem repartint.

Anunciarem aquí també als llocs de Mercats de la Terra, o locals que l'utilitzin.

Ah, busquem un local que serveixi de Punt Fix d'Intercanvi i algú que pugui encarregar-se. Seria genial tenir un espai per poder recollir o lliurar allà productes en Ecos. Això serviria també per als grups de consum i els productors. Si algú sap d'un local que no s'usi i puguem utilitzar per a aquesta finalitat que es posi en contacte amb nosaltres. Gràcies.

* * * *

Este es el cartel que hemos preparado para imprimirlo y colocarlo en locales y puestos para mostrar la posibilidad de utilizar allí Ecos a la hora de adquirir productos o servicios.

Pensamos que puede ayudar a dinamizar los intercambios. También es una manera de llamar la atención de la gente en general sobre esta otra economía posible.

De momento tenemos impresos y plastificados 15, que estamos repartiendo.

Anunciaremos aquí también a los puestos de Mercats de la Terra, o locales que lo utilicen.

Ah, buscamos un local que sirva de Punto Fijo de Intercambio y alguien que pueda encargarse. Sería genial tener un espacio para poder recoger o entregar allí productos en Ecos. Esto serviría también para los grupos de consumo y los productores. Si alguien sabe de un local que no se use y podamos utilizarlo para este fin que se ponga en contacto con nosotr@s. Gracias.